Privacyverklaring

by Megan Dikhoff, gevestigd te Meierijstad, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Megan Dikhoff, Meierijstad. 0628197220. Bymegandikhoff@gmail.com. KVK: 80057500, BTW nr: NL003387109B88

Persoonsgegevens die wij verwerken
by Megan Dikhoff verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers op de website. Het enige wat verstrekt wordt is het land van de bezoeker.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
by Megan Dikhoff verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van de betaling
 • Bij bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Bij het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
by Megan Dikhoff neemt niet de beslissing op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijk) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat er hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s zonder dat daar een persoon tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens
by Megan Dikhoff bewaart de gegevens op de factuur 7 jaar voor de administratie. De foto’s samen met de factuurgegevens 1 jaar voor het eventueel nabestellen of nasturen van de digitale bestanden. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Bij toestemming gebruikt by Megan Dikhoff wel de beelden voor een portfolio. Wanneer er foto’s vanuit by Megan Dikhoff online geplaatst worden zal er altijd toestemming gevraagd worden. Hierbij geeft by Megan Dikhoff duidelijk aan wat het doel van het gebruik van de foto’s is. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
by Megan Dikhoff gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door by Megan Dikhoff en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bymegandikhoff@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij uw naam waarmee de fotoshoot geboekt is bij het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk (binnen 4 weken) op uw verzoek. By Megan Dikhoff wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. 

Beveiligen persoonsgegevens
by Megan Dikhoff neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt maatregelen die passend zijn om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er tekenen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact op met bymegandikhoff@gmail.com.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
by Megan Dikhoff bewaart u persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw gegevens:

 • Foto’s + factuurgegevens > 1 jaar
 • Factuurgegevens > 7 jaar > administratie belastingdienst

by Megan Dikhoff verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend in deze indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiligen en vertrouwelijkheid van gegevens. by Megan Dikhoff blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

%d bloggers liken dit: